logo- de volgende halte is de toekomst

Nieuws

Nieuws

15 apr 2024

Informatiebijeenkomsten 9 en 11 april

Op 9 en 11 april zijn informatiebijeenkomsten geweest in Amsterdam en Hoofddorp. De bijeenkomsten waren goed bezocht door bewoners, ondernemers en belangstellendenwoonachtig of gevestigd binnen het plangebied van het project.

Nieuws

26 mrt 2024

Overeenkomsten met adviesbureaus ondertekend voor de MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Op dinsdag 26 maart 2024 zijn overeenkomsten getekend met de marktpartijen die met het projectteam gaan samenwerken aan de MIRT-verkenning OV-Verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer (OVAH).
happy-african-american-man-texting-mobile-phone-while-commuting-by-bus

Nieuws

26 mrt 2024

Praat mee over de toekomst van het OV tussen Amsterdam en Haarlemmermeer

De gebieden rond Amsterdam en Haarlemmermeer zijn aantrekkelijk en veelzijdig voor ruim 2,4 miljoen inwoners. Het aantal (internationale) reizigers groeit. Dat maakt dat er in het OV geïnvesteerd moet worden om het gebied in de toekomst bereikbaar te houden. Maar hoe doen we dat? Praat erover mee!

Nieuws

8 jan 2024

Partijen tekenen samenwerkingsovereenkomst MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer 

Vorig jaar is in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland besloten tot de start van een MIRT-Verkenning naar de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. Het doel is om te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam.  

Nieuws

11 dec 2023

Video over de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Vertragingen, uitval van treinen of onverwachte inzet van bussen. Dit zijn enkele van de vele opmerkingen die zijn gemaakt door geïnterviewden in deze video.

Nieuws

11 dec 2023

Wat betekent een ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

Met de informatiebijeenkomsten nog vers in het geheugen is de vraag hoe de rest van de MIRT-verkenning er uitziet. En wanneer kunt u meepraten en meedenken over de kansrijke alternatieven?

Nieuws

11 dec 2023

Welke inspraakmomenten zijn er?

De inspraakperiode is een belangrijk moment waarop u uw mening kunt geven. Dan is het wel belangrijk dat u informatie krijgt over de onderzoeken en op welke manier u uw zienswijze kunt indienen.

Nieuws

11 dec 2023

Terugblik op de eerste informatiebijeenkomst

In november hebben wij een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd.