logo- de volgende halte is de toekomst

We komen in actie om de Metropoolregio Amsterdam leefbaar en bereikbaar te houden.

Bereikbare regio

Het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) onderzoekt oplossingen voor de toekomstige knelpunten in de bestaande OV-systemen en stations in de gebieden rond Amsterdam en Haarlemmermeer.

Het is nu al erg druk op station Schiphol Airport en in de treinen die daar rijden. Station Zuid, de Schipholspoortunnel en station Schiphol Airport bereiken de grenzen van hun capaciteit. Verstoringen op het spoor (veroorzaakt door bijvoorbeeld uitval, drukte of vertraging) hebben gevolgen voor reizigers. Daarnaast wordt verwacht dat er in de toekomst nog meer reizigers bijkomen, door toenemende mobiliteit op landelijk niveau en plannen om nieuwe woningen te bouwen en bedrijven aan te trekken. Hier zijn plannen voor op de Zuidas, het Schinkelkwartier in Amsterdam en bij het station van Hoofddorp.  

Maatregelen zijn nodig om het OV tussen Amsterdam Zuid en Haarlemmermeer sterk te verbeteren voor een leefbare en bereikbare regio.

Overheden, publieke en private instellingen en vervoerbedrijven werken samen in het project ‘OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer’ (OVAH).

Betere verbinding

Het OVAH-project valt onder het landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Dit programma bevordert de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland. 

In 2022 is vanuit het programma besloten te onderzoeken hoe de OV-verbinding tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer beter kan.

Door nu in te grijpen willen we overvolle perrons, treinen, metro’s, trams en bussen voorkomen. Wat we terugkrijgen is een regio die goed met de rest van Nederland en Europa verbonden is, waarin we duurzaam, snel en comfortabel reizen.

Verkenningsfase

Op dit moment zitten we in de de verkenningsfase. Het eerste deel van de verkenningsfase is afgerond, namelijk het onderzoek naar ov-oplossingen die kansrijk zijn. Hoe dat onderzoek heeft plaatsgevonden en welke kansrijke alternatieven zijn gevonden, staat beschreven in de ontwerp-Notitie Reikwijdte Detailniveau (ontwerp-NRD). In de periode 27 maart tot en met 7 mei 2024 kon worden gereageerd op deze notitie door het indienen van een zienswijze.

Op dit moment verwerken we de ontvangen zienswijzen in een Nota van Beantwoording (NvB).

Daarna volgt de analyse-, beoordelings- en besluitvormingsfase van de verkenningsfase om toe te werken naar een in 2025 te nemen voorkeursbeslissing voor de OV-oplossing. Deze voorkeursbeslissing wordt genomen door de betrokken overheden op basis van de aanbevelingen.

Plangebied

Dit project draait om het verbeteren van het openbaar vervoer tussen Amsterdam Zuid en Haarlemmermeer, onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. Het plan is om te werken aan de OV-verbinding tussen Zuidwest-Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp, door in en tussen deze gebieden het openbaar vervoer te verbeteren.

Door dat te doen, verbeteren we ook de bereikbaarheid met andere delen van het land en zelfs met de landen om ons heen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het verbeteren van het openbaar vervoer in Amsterdam en Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

"*" geeft vereiste velden aan

naam:*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.