logo- de volgende halte is de toekomst

Met de informatiebijeenkomsten nog vers in het geheugen is de vraag hoe de rest van de MIRT-verkenning er uitziet. En wanneer kunt u meepraten en meedenken over de kansrijke alternatieven?


Het eerste wat er aan komt is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Om te begrijpen wat dit is moeten we een stapje terug naar wat een MIRT-verkenning is.

Als projectteam doen wij een zogeheten MIRT-verkenning. Dat staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijke domein, zoals wegen en bruggen. Het Rijk is bij deze projecten en programma’s direct financieel betrokken. Om die reden zijn er regels opgesteld voor een MIRT-verkenning. We moeten bijvoorbeeld een plan-MER opleveren. MER is de afkorting van Milieueffectrapportage. Hoe wij aan de MER gaan voldoen staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Met de Reikwijdte wordt bedoeld de effecten op aspecten zoals bodem, grondwater en luchtkwaliteit. Met Detailniveau wordt de beoordelingswijze bedoeld. Deze Notitie gaat voorjaar 2024 in de inspraak en daar kunt u een zienswijze op inbrengen. Dit is dus voor u een moment om uw mening te geven, of zienswijze op de Milieueffectrapportage.