logo- de volgende halte is de toekomst

Het Rijk en de regio werken samen om ons openbaar vervoer sterker te maken.

Wie wij zijn

Om ons openbaar vervoer gezond te houden werken Rijk en regio samen. Zij zijn georganiseerd in het samenwerkingsverband Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en zijn de drijvende kracht achter het verbeteren van de OV-bereikbaarheid tussen ondermeer Amsterdam en Haarlemmermeer. Voor meer informatie over SBaB bezoekt u de website.

Hieronder ziet u welke partijen als betalende of adviserende partij een bijdrage leveren aan het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. 

Samenwerking

Rijksoverheid

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier, mede-ambtelijk opdrachtgever en eigenaar, bevoegd gezag en concessieverlener op de hoofdrailinfrastructuur. Daarnaast is het minsterie betrokken vanwege de relatie met het Toekomstbeeld OV.

Vervoerregio Amsterdam

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier, mede-ambtelijk opdrachtgever en concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer. De Vervoerregio is daarnaast gericht op het verbeteren van de regionale bereikbaarheid in de corridor. 

Schiphol Area Development Company

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier, eigenaar en ontwikkelaar van grond en vastgoed. Een goede OV ontsluiting is voor SADC belangrijk voor het ontwikkelen van een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Amsterdam Airport corridor, waarbij circulariteit, digitalisering en innovatie in gebiedsontwikkeling centraal staan. 

Gemeente Amsterdam

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier, eigenaar van lokale OV infrastructuur, bevoegd gezag voor o.a. ruimtelijke procedures op het eigen grondgebied, coördinator over de m.e.r. procedure en opdrachtnemer voor het leveren van projectmanagement door een onafhankelijke projectorganisatie. 

Gemeente Haarlemmermeer

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier, bevoegd gezag voor o.a. ruimtelijke procedures op het eigen grondgebied, de veiligheid in de spoortunnel, de mogelijke metrotunnel en op de perrons. 

Provincie Noord-Holland

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier, eigenaar van provinciale OV infrastructuur, bevoegd gezag voor o.a. ruimtelijke procedures op provinciaal niveau. Het belang van de provincie Noord-Holland is de relatie tussen de betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en de woningbouw in Hoofddorp.

Nationale Spoorwegen (NS)

Is als partij betroken in de rol van medefinancier en expert vanuit de rol als concessiehouder op de hoofdrailinfrastructuur. Voor NS zit het belang in het vrijspelen van spoorcapaciteit op een cruciaal deel van het HRN, namelijk de Schipholtunnel. Hiermee kan het treinverkeer groeien voor bovenregionale verbindingen en internationaal treinverkeer.

KLM

KLM heeft als grootste vliegtuigmaatschappij en afhandelaar op Schiphol een belang bij een per OV goed ontsloten luchthaven. Vanuit zijn expertise is KLM als adviseur betrokken bij dit project. Schiphol heeft zich gecommitteerd aan het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Een onderdeel hiervan is het vervangen van korte vluchten door vervoer per trein.

Royal Schiphol Group

Is als partij betrokken in de rol van medefinancier en eigenaar van grond, luchthaven gebonden infrastructuur en vastgoed. RSG is verantwoordelijk voor de luchthaven operatie van Amsterdam Airport Schiphol, eigenaar van het treinstation Schiphol “Plaza” en grondeigenaar van beoogde nieuwe stationslocaties. 

Prorail

ProRail is verantwoordelijk voor aanleg, instandhouding en veiligheid van de hoofdrailinfrastructuur en voor capaciteitstoedeling op het spoornet. Vanuit deze verantwoordelijkheden en expertise is ProRail bij dit project betrokken in de rol van adviseur. 

GVB

Het GVB is als concessiehouder van zowel de exploitatie als het beheer en onderhoud van de regionale OV-infrastructuur, als adviseur betrokken bij dit project. Het belang van GVB is dat zowel exploitatie als onderhoud van een eventueel voorkeursalternatief metro, op de meest efficiënte manier uitgevoerd kunnen worden. 

Connexxion

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is als adviseur betrokken bij het project. Als uitvoeringsorganisatie beheert Rijkswaterstaat de rijkswegen van Nederland, zoals de A4 en de A10. De rail- en weginfrastructuur tussen Haarlemmermeer en Amsterdam is sterk met elkaar verweven. Rijkswaterstaat adviseert daarom bij het maken van plannen voor nieuwe infrastructuur in dit gebied.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het verbeteren van het openbaar vervoer in Amsterdam en Haarlemmermeer? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

"*" geeft vereiste velden aan

naam:*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.