logo- de volgende halte is de toekomst

Wisseling van de wacht bij team communicatie 

Het communicatieteam van OVAH speelt een belangrijke rol. Er vindt proces- en omgevingscommunicatie plaats. De omgeving, interne en externe partijen moeten op tijd worden geïnformeerd en op de hoogte blijven van alle stappen die we nemen binnen het MIRT traject. Daarnaast ontwikkelt het team tal van communicatiemiddelen. Katja van der Vet is begin juni gestart als communicatiemanager. Zij volgt Annemarie van Duijnhoven op die een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Katja heeft ervaring met grote complexe overheidsprojecten, die zij onder andere heeft opgedaan bij Rijkswaterstaat. Binnen het team is haar kennis over MIRT trajecten zeer waardevol en zij voelt zich nu al als een vis in het water bij OVAH. Katja houdt van structuur en samenhang en in haar rol als communicatiemanager zal zij het overzicht hebben om het communicatieteam aan te sturen om het beste in elkaar naar boven te halen. 

Katja: ‘Ik hou van denken en doen, maar ook van aanpakken en plezier maken en kijk uit naar de samenwerking’. 

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met Katja, dat kan via k.van.der.vet@amsterdam.nl