logo- de volgende halte is de toekomst

Praat mee over de toekomst van het OV tussen Amsterdam en Haarlemmermeer

De gebieden rond Amsterdam en Haarlemmermeer zijn aantrekkelijk en veelzijdig voor ruim 2,4 miljoen inwoners. Het aantal (internationale) reizigers groeit. En tot 2050 verwachten we 325.000 nieuwe woningen én bedrijven die zich willen vestigen in de regio. Dat maakt dat er in het OV geïnvesteerd moet worden om het gebied in de toekomst internationaal, nationaal en regionaal bereikbaar te houden. Maar hoe doen we dat? Daarvoor is al onderzoek gedaan en er zijn nu kansrijke oplossingen waarover we u graag willen informeren tijdens de informatiebijeenkomsten en waarop u nu kunt reageren.

Reageren op de ontwerp-NRD vanaf 27 maart tot en met 7 mei 2024

In de periode woensdag 27 maart tot en met dinsdag 7 mei kunt u een reactie geven op de ontwerp-NRD, waarin de kansrijke oplossingen staan beschreven. U dient dan een zienswijze in. Hoe u dit moet doen, staat vanaf 27 maart op www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeer. Daar kunt u de ontwerp-NRD dan ook downloaden.

Informatiebijeenkomsten op 9 en 11 april 2024

U bent van harte welkom om met elkaar kennis te maken tijdens een van de informatiebijeenkomsten op dinsdag 9 en donderdag 11 april. Wij informeren u dan uitgebreid over het project en de inspraakprocedure. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie over de informatiebijeenkomsten en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Knelpunten Schipholspoortunnel

Uit onderzoeken blijkt dat we in de toekomst meer knelpunten in de Schipholspoortunnel kunnen verwachten. Om overvolle treinen, bussen, trams en perrons als Schiphol, Amsterdam Zuid en Hoofddorp te voorkomen, investeren we nu in goed functionerend openbaar vervoer. Dat levert in de toekomst veel op; het maakt de regio internationaal georiënteerd, toekomstbestendig en economisch gezonder.

Het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) onderzoekt oplossingen voor de te verwachten toekomstige knelpunten in de bestaande OV-systemen en op de stations. Op dit onderzoek kunt u reageren

Onderzoek en oplossingsrichtingen

Tijdens het vooronderzoek zijn meer dan 30 mogelijke oplossingen onderzocht. Hieruit zijn vijf kansrijke oplossingsrichtingen gekomen. Het vooronderzoek en de oplossingsrichtingen staan beschreven in de ontwerp-Notitie Reikwijdte Detailniveau (ontwerp-NRD). In deze notitie staat ook beschreven hoe het milieuonderzoek gaat plaatsvinden. De projectorganisatie OV-Amsterdam – Haarlemmermeer is benieuwd naar wat u ervan vindt. Daarom kunt u nu reageren. Het kan zijn dat u een idee heeft waar het projectteam nog niet aan heeft gedacht.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, stuur: een email naar info@ovamsterdamhaarlemmermeer.nl . Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.