logo- de volgende halte is de toekomst

Inspraakreacties op ontwerp-NRD

Van 27 maart tot en met 7 mei 2024 kon gereageerd worden op de ontwerp-Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD).

Er zijn 27 zienswijzen ingediend, waarvan 18 door particulieren en 9 door organisaties en overheden.  

De ingediende zienswijzen gaan we uitgebreid bestuderen. Wel hebben we alvast een eerste indruk opgedaan van de thema’s van de zienswijzen. Zo spraken verschillende indieners hun voorkeur uit voor één van de alternatieven of varianten uit de ontwerp-NRD. Ook zijn er nieuwe varianten als oplossingssuggestie ingediend en zijn er diverse wensen geuit voor extra bus-, metrohaltes en stations.  

Iedere zienswijze wordt zorgvuldig gelezen en zijn we van mening dat een suggestie of idee nader onderzoek verdient, dan doen we dat.