logo- de volgende halte is de toekomst

Vorig jaar is in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland besloten tot de start van een MIRT-Verkenning naar de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. Het doel is om te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam.  

De bestuurders van de aan deze MIRT-verkenning betalende partners hebben de samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase getekend. Voor het Rijk en onze regio is dit een belangrijke mijlpaal in het verdere proces, de samenwerking en de voortgang binnen het project. 

Betere bereikbaarheid
“Door met elkaar deze handtekening te zetten, benadrukken we het belang van dit project voor onze regio. We gaan door met deze verkenning en hopen in 2025 een voorkeursbeslissing te kunnen nemen” aldus Gerard Slegers. 

Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen: “Het is belangrijk dat we samen blijven werken aan een betere bereikbaarheid van de regio Amsterdam. De komende periode zetten we verschillende alternatieven op een rij, zodat een nieuw kabinet zich in 2025 samen met de regio over een voorkeursbeslissing kan buigen.”

Aan de slag
Quote Marja Ruigrok: “Met het tekenen benadrukken we dat we aan de slag zijn met de verkenning. Dit project is dringend nodig om meer ruimte op het spoor van Schiphol te creëren zodat we meer (inter)nationale treinen kwijt kunnen en minder mensen gebruik maken van korte afstandsvluchten. Daarnaast is dit project belangrijk voor de ontwikkeling van Spoorzone in Hoofddorp. Een gebied waar straks 10.000 woningen en 11.000 nieuwe banen komen.”

Deze verkenningsfase focust zich op het uitwerken van de projectalternatieven die zich primair richten op het oplossen van nationale en internationale OV-bereikbaarheidsproblemen. Het project heeft de volgende doelstellingen: 

  • Oplossingen bieden om de capaciteits- en veiligheidsproblemen rondom de Schipholtunnel en daarmee het landelijk spoornetwerk drastisch te verminderen, en daarmee het OV-toekomstbeeld 2040 mogelijk maken
  • Het verminderen van transferproblematiek bij stations Schiphol en Zuid; daar is het nu al erg druk
  • Het verbeteren van OV-bereikbaarheid in nieuwe woon- en werklocaties
  • Het mogelijk maken van de intensivering van het internationale treinverkeer

Daarnaast is er bij de keuze voor projectalternatieven ook aandacht voor andere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, werkgelegenheid, groen, klimaat, ecologie, milieu en energie. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij alle opdrachtgevers en is gedurende het hele project een randvoorwaarde.